2e Bestuursrapportage 2019

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 4 Bereikbaarheid
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2019

2020

2021

2022

I/S

Portefeuillehouder

 

Mee- en tegenvallers

       
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

4.01

Krediet fietsroute Zoeterwoudeseweg

L

-

11

11

11

S

Martine Leewis

4.01

Krediet fietsroute Zoeterwoudeseweg

L

-

-11

-11

-11

S

Fleur Spijker

4.02

Krediet reconstructie openbare ruimte LBSP

L

-

-48

16

-

I

Martine Leewis

4.02

Krediet reconstructie openbare ruimte LBSP

L

-

48

-16

-

I

Paul Dirkse

         
 

Resultaat programma 4

 

-

-

-

-

  
         
 

Budgetoverhevelingen

       
         
 

Totaal budgetoverhevelingen programma 4

 

-

-

-

-

  
         
 

Resultaat na budgetoverheveling

 

-

-

-

-