2e Bestuursrapportage 2019

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2019

2020

2021

2022

I/S

Portefeuillehouder

 

Mee- en tegenvallers

       

AD2

Algemene Uitkering

B

2.518

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD3

Actualisatie kapitaallasten

L

0

-

-

-

S

Martine Leewis

AD3

Actualisatie kapitaallasten

L

27

-

-

-

S

Paul Dirkse

AD3

Actualisatie kapitaallasten

L

-6

-

-

-

S

Martine Leewis

AD3

Actualisatie kapitaallasten

L

-96

-

-

-

S

Paul Dirkse

AD4

Financiering

L

-1.206

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD4

Financiering

L

-37

-

-

-

I

Fleur Spijker

         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

AD1

Krediet plankosten

L

67

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD1

Krediet plankosten

B

-67

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD5

Algemene Uitkering (taakmutaties)

B

-5.867

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD5

Algemene Uitkering (taakmutaties)

L

-1.010

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD5

Algemene Uitkering (taakmutaties)

B

4.353

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD5

Algemene Uitkering (taakmutaties)

L

1.067

-

-

-

I

Yvonne van Delft

AD5

Algemene Uitkering (taakmutaties)

B

57

-

-

-

I

Yvonne van Delft

AD5

Algemene Uitkering (taakmutaties)

L

1.400

-

-

-

I

Marleen Damen

         
 

Resultaat Algemene dekkingsmiddelen

 

1.200

-

-

-

  
         
 

Budgetoverhevelingen

       
         
 

Totaal budgetoverhevelingen programma AD

 

-

-

-

-

  
         
 

Resultaat na budgetoverheveling

 

1.200

-

-

-