Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2017

Programma 10 Werk en Inkomen
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2017

2018

2019

2020

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

10.02

Bijstandsuitkeringen

L

-50

I

Marleen Damen

10.02

Bijstandsuitkeringen

B

557

I

Marleen Damen

10.03

Minimabeleid / bijzondere bijstand

L

1.078

I

Marleen Damen

10.03

Minimabeleid / bijzondere bijstand

B

-328

I

Marleen Damen

Budgetneutrale wijzigingen

10.1

Prognose DZB resultaat 2017 en dekking toekomstig tekort.

L

-950

285

498

167

I

Marleen Damen

10.1

Prognose DZB resultaat 2017 en dekking toekomstig tekort.

L

950

I

Marleen Damen

10.1

Prognose DZB resultaat 2017 en dekking toekomstig tekort.

L

235

212

232

75

S

Marleen Damen

10.1

Prognose DZB resultaat 2017 en dekking toekomstig tekort.

B

-235

-212

-232

-75

S

Marleen Damen

10.1

Prognose DZB resultaat 2017 en dekking toekomstig tekort.

B

0

-285

-498

-167

I

Marleen Damen

Resultaat programma 10

1.257

0

0

0

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 10

0

0

0

0

Resultaat na budgetoverheveling

1.257

0

0

0