Ga naar boven

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Doel

Prestatie

10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen

10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude

10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen
Door bestandsstijging en doordat klantmanagers steeds meer proberen een compleet overzicht te krijgen van de situatie van de klant, en zo nodig afstemmen met andere partijen zoals Stadsbank of Sociaal Wijkteam (SWT), lukt het niet altijd om aanvragen binnen de gewenste periode van vier weken af te handelen. Inmiddels zijn er extra middelen beschikbaar voor uitbreiding van de formatie van o.a. klantmanagers, maar dat zal pas na maanden resultaat opleveren.