Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2017

Mee- en tegenvallers:

2.01 Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio (afrekening 2016)
De Veiligheidsregio heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een positief resultaat. In het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio is besloten om het resultaat te restitueren aan de betrokken gemeenten. Leiden ontvangt € 149.000. Het betreft een incidenteel voordeel.

Budgetneutrale wijzigingen:
Niet van toepassing.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.