Ga naar boven

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

Doel

Prestatie

2B1 Beperken criminaliteit

2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B1.2 Veilige Publieke Taak

2B1.3 Preventie woninginbraken

2B1.4 Inzet Veilig Thuis

2B1.5 Bijdrage aan veilig ondernemen

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

2B1.7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering

2B1.8 Aanpak Fietsendiefstal

2B2 Beperken overlast

2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast

2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling

2B2.5 Inzet beperken woonoverlast

2B2.6 Inzet beperken overlast op het water

2B3 Veilig uitgaan

2B3.1 Risicoscan, coödinatie en vergunningverlening evenementen

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca

2B4 Handhaven openbare orde2B4.1 Handhaven horecaregelgeving

2B4.2  Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid

2B4.3 Handhaven bij evenementen

2B4.4 Inzet openbare orde en veiligheid bevoegdheden burgemeester

2B5 Betrekken burgers bij veiligheid

2B5.1 Inzet sociale media

2B5.2 Inzet wijkveiligheid

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

2B1.4 Inzet Veilig Thuis
De Inspectie Jeugdzorg/Inspectie voor de Gezondheidszorg beoordeelde in februari 2017 de prestaties van Veilig Thuis als onvoldoende. Hierop zijn een externe projectleider aangesteld, een plan van aanpak en een aangepaste begroting opgesteld om de uitvoering op orde te krijgen. Inmiddels hebben diverse maatregelen tot verbeteringen geleid en is er vertrouwen in een toekomst bestendige organisatie.

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)
Ondermijnende criminaliteit is misdaad die gebruik maakt van de diensten van de overheid of van maatschappelijke structuren voor hun activiteiten (misbruik vergunningen of financiële dienstverleners). Met de enorme geldelijke winsten corrumperen en verzwakken zij die structuren en daarmee het vertrouwen in de overheid. Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime: het draait allemaal om het verdienen van zoveel mogelijk geld, waarbij de gewone burger de rekening betaalt en de grote criminelen vaak buiten schot blijven. Om te onderzoeken in welke mate in Leiden sprake is van ondermijning en op welke manier dit integraal aangepakt kan worden is in samenwerking met onze veiligheidspartners waaronder het RIEC Den Haag, de politie en het Openbaar Ministerie een projectgroep geformeerd.