Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2017

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2017

2018

2019

2020

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

6.04

Lagere opbrengsten leges bouwvergunningen

B

1.200

I

Paul Laudy

Budgetneutrale wijzigingen

6.01

Voorbereidingskrediet Humanities Campus (correctie)

L

-470

I

Paul Laudy

6.01

Voorbereidingskrediet Humanities Campus (correctie)

B

470

I

Robert Strijk

6.08

Krediet uitvoering Kooiplein

L

361

I

Marleen Damen

6.08

Krediet uitvoering Kooiplein

B

-361

I

Paul Laudy

6.09

Vaststellingsovereenkomst winkeliers Kooiplein

L

200

I

Paul Laudy

6.09

Vaststellingsovereenkomst winkeliers Kooiplein

B

-200

I

Paul Laudy

6.09

Vaststellingsovereenkomst winkeliers Kooiplein

L

200

I

Paul Laudy

6.09

Vaststellingsovereenkomst winkeliers Kooiplein

B

-200

I

Marleen Damen

6.10

Krediet auto-/fietsenstalling

L

0

-1

-1

-1

-1

Paul Dirkse

6.10

Krediet auto-/fietsenstalling

L

0

2

2

2

2

Marleen Damen

6.10

Krediet auto-/fietsenstalling

L

0

-1

-1

-1

S

Marleen Damen

Resultaat programma 6

1.200

0

0

0

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 6

0

0

0

0

Resultaat na budgetoverheveling

1.200

0

0

0