Ga naar boven

Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

Doel

Prestatie

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

6B1.2 Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2017-2021

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed
De prestatie staat op een groen stoplicht. Omdat is toegezegd dat over de voortgang van het beleidskader vastgoed (BKV) via de P&C cyclus gerapporteerd zou worden volgt hierover aanvullende informatie.

In samenwerking tussen de clusters SO (GVM) en PMO wordt gewerkt aan intensiever ruimtegebruik van het gemeentelijk vastgoed, een van de doelen uit het BKV. Het gebouw aan het Eksterpad wordt inpandig aangepast zodat het door meerdere organisaties gebruikt kan worden, waar het voorheen wat extensiever door een beperkt aantal organisaties werd gebruikt. Medio 2017 is de uitvoering van de werkzaamheden begonnen. In het najaar van 2017 is het gebouw gereed voor intensiever gebruik. Daarnaast wordt gewerkt aan de lancering van een makelpunt, Buurtruimte071 genaamd. Buurtruimte071 is een digitaal platform dat vraag en aanbod van maatschappelijke ruimten samenbrengt. De webapplicatie is inmiddels aangeschaft en maatschappelijke organisaties zijn bezig Buurtruimte071 te vullen met hun aan te bieden ruimte. De planning is om Buurtruimte071 in najaar 2017 te lanceren. Ook Buurtruimte071 zal bijdragen aan intensiever gebruik van maatschappelijk vastgoed.

Ook is concreet gestart met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De eerste 5 gebouwen worden verduurzaamd. In de zomer van 2017 worden vier gymzalen inpandig gerenoveerd waarbij gelijktijdig verduurzamingsmaatregelen worden meegenomen. De parkeergarage aan de Einsteinweg is in samenwerking met de universiteit Leiden, de huurder van de parkeergarage, opgeknapt. Hierbij is alle bestaande verlichting vervangen door duurzame LED-verlichting.