Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2017

Programma 12 Overhead, Vpb en onvoorzien
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2017

2018

2019

2020

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen

OVH-01

Aanschaf kantoormeubilair

L

0

20

20

20

S

Marleen Damen

OVH-01

Aanschaf kantoormeubilair

L

0

-20

-20

-20

S

Marleen Damen

OVH-02

Krediet restauratie raadzaal

L

0

0

71

70

S

Marleen Damen

OVH-02

Krediet restauratie raadzaal

L

0

0

-71

-70

S

Marleen Damen

Resultaat programma Overhead

0

0

0

0

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma Overhead

0

0

0

0

Resultaat na budgetoverheveling

0

0

0

0