Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2017

Programma 5 Omgevingskwaliteit
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2017

2018

2019

2020

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

5.06

Krediet Rhijnhof onderdeel Brug fase 4

L

175

i

Paul Dirkse

Budgetneutrale wijzigingen

5.03

Subsidie Prov ZH Wandelknooppunten netwerk

L

122

I

Paul Laudy

5.03

Subsidie Prov ZH Wandelknooppunten netwerk

B

-122

I

Paul Laudy

5.04

Energie-audits

L

33

I

Paul Dirkse

5.04

Energie-audits

B

-33

I

Marleen Damen

5.05

Programma en programmamanagement Leidse Ommelanden (LOL)

L

145

I

Paul Dirkse

5.05

Programma en programmamanagement Leidse Ommelanden (LOL)

B

-145

I

Paul Dirkse

5.07

Krediet Jan van Houtbrug

L

0

1

1

1

S

Paul Laudy

5.07

Krediet Jan van Houtbrug

L

0

-1

-1

-1

S

Marleen Damen

5.08

Krediet Oostvlietpolder fase 2

L

0

5

5

5

S

Paul Dirkse

5.08

Krediet Oostvlietpolder fase 2

B

0

-4

-4

-4

S

Marleen Damen

5.08

Krediet Oostvlietpolder fase 2

L

0

-1

-1

-1

S

Marleen Damen

5.08

Krediet Oostvlietpolder fase 2

L

100

I

Marleen Damen

5.08

Krediet Oostvlietpolder fase 2

B

-100

I

Paul Dirkse

Resultaat programma 5

175

0

0

0

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 5

0

0

0

0

Resultaat na budgetoverheveling

175

0

0

0