Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2017

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2017

2018

2019

2020

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

9.06

Multifunctionele accommodaties

L

850

I

Roos van Gelderen

9.06

Multifunctionele accommodaties

B

-173

I

Roos van Gelderen

9.06

Multifunctionele accommodaties

B

-198

I

Marleen Damen

Budgetneutrale wijzigingen

9.01

Plankosten Groen in Zeeheldenbuurt

L

-92

I

Roos van Gelderen

9.01

Plankosten Groen in Zeeheldenbuurt

L

92

I

Marleen Damen

9.03

Beschermd wonen

L

-2.200

I

Roos van Gelderen

9.03

Beschermd wonen

L

2.200

I

Marleen Damen

9.05

Vrouwenopvang

L

-108

I

Roos van Gelderen

9.05

Vrouwenopvang

L

108

I

Marleen Damen

Resultaat programma 9

478

0

0

0

Budgetoverhevelingen

9.02

Transformatiebudget en reserve zachte landing 3D's

L

-500

500

I

Roos van Gelderen

9.02

Transformatiebudget en reserve zachte landing 3D's

B

500

-500

I

Marleen Damen

9.04

Stimulering wijkinitiatieven

L

-180

180

I

Roos van Gelderen

9.04

Stimulering wijkinitiatieven

B

180

-180

I

Paul Laudy

Totaal budgetoverhevelingen programma 9

0

0

0

0

Resultaat na budgetoverheveling

478

0

0

0