Ga naar boven

Beleidsterrein 9B Preventie

Doel

Prestatie

9B1 Burgers zijn zelfredzaam mogelijk
 

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen
 

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9B Preventie

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg
Bij de Eerste Bestuursrapportage RDOG is een verwacht tekort gemeld van € 1,3 miljoen. RDOG is gevraagd te komen met een reële vraag aan gemeenten en om zoveel mogelijk te verwerken binnen de eigen exploitatie, in ieder geval voor € 350.000 voor het digitaal dossier jeugd. Ook voor het resterende deel zal RDOG naar dekking zoeken. Mocht dat niet lukken, dan zal het Leids aandeel afgerond maximaal € 0,2 miljoen bedragen.