Ga naar boven

Maatschappelijke ondersteuning

Programmanummer

9

Commissie

Onderwijs en Samenleving

Portefeuille(s)

Jeugd, Zorg en Welzijn

De missie van het programma Maatschappelijke ondersteuning luidt:
De gemeente Leiden wil een stad zijn waarin alle mensen, inclusief die met een zorgbehoefte, actief kunnen participeren en zelf de regie in handen hebben bij de wijze waarop hun zorgbehoefte wordt vervuld. Het gemeentelijke beleid is gericht op het activeren van mensen om hen in staat te stellen zelf deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast organiseren we een vangnet voor de ondersteuning van zeer kwetsbare burgers die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De uitvoering van de doelen en prestaties van het programma Maatschappelijke Ondersteuning ligt op koers. Belangrijke besluiten zijn genomen voor de ontwikkeling van het programma en bekend is geworden dat de tevredenheid van cliënten over Wmo voorzieningen over de hele lijn is verbeterd. Een sleutelwoord binnen programma Maatschappelijke Ontwikkeling is 'preventie'. Op het terrein van de schuldhulpverlening is hierover een besluit genomen (RB 17.0040). Leiden wil met een goede en effectieve schuldhulpverlening voorkomen dat mensen in de schulden raken en hen bij schulden ondersteunen, zodat hun problemen niet verergeren. Bij de schuldhulpverlening wordt ingezet op maatwerk. Maatwerk waaraan ook gewerkt wordt binnen de huishoudelijke ondersteuning. Met het besluit over de toekomst van de huishoudelijke ondersteuning (RB 17.0021) gaat per
1 januari 2018 de Algemene Voorziening verdwijnen en krijgen alle cliënten een Maatwerkvoorziening. Het najaar van 2017 staat in het teken van de omzetting van het oude uitvoeringsmodel (het Leids Regio Model) naar de nieuwe Maatwerkvoorziening.

Een ander sleutelwoord is integrale aanpak. Met het besluit om een kwartiermaker aan te stellen voor de ontwikkeling van integrale zorg rond het persoonsgebonden budget (RB 17.0035) is op het terrein van de integrale aanpak een belangrijke stap gezet.