Ga naar boven

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doel

Prestatie

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

7A1. 3 Ondersteunen spelbevordering

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7A Jeugd

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp
Gezien de afnemende budgetten en vooralsnog niet in hetzelfde tempo de afnemende vraag, kunnen we niet op alle aanvragen voor specialistische hulp 100% beschikbaarheid garanderen. Wij maken ons hier zorgen over en zijn aangesloten bij de regionale lobby.