Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2017

Programma 3 Economie
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2017

2018

2019

2020

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen

3.01

Bijdrage ondernemersfonds

L

174

174

174

174

S

Robert Strijk

3.01

Bijdrage ondernemersfonds

B

-174

-174

-174

-174

S

Marleen Damen

3.02

Krediet Leeuwenhoekpark

L

0

5

5

5

S

Robert Strijk

3.02

Krediet Leeuwenhoekpark

L

0

-5

-5

-5

S

Marleen Damen

Resultaat programma 3

0

0

0

0

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 3

0

0

0

0

Resultaat na budgetoverheveling

0

0

0

0