Ga naar boven

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

Toelichting doelenboom

Prestatie 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

Deze prestatie bestaat uit 10 verschillende onderdelen. Hiervan krijgen 9 onderdelen een groen stoplicht. Alleen het onderdeel standplaatsen krijgt een oranje stoplicht.

Standplaatsen
De evaluatie van het standplaatsenplan is niet in 2016 afgerond maar loopt op dit moment en zal voor het einde van het jaar zijn afgerond. Met de implementatie van het nieuwe standplaatsenplan kan aansluitend worden gestart.