Ga naar boven

Economie

Programmanummer

3

Commissie

Werk en financiën

Portefeuille(s)

Bereikbaarheid, Financiën en Economie

De missie van het programma Economie luidt:
De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met haar stadspartners en de regio.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Er wordt voortvarend gewerkt aan de prestaties die zijn opgenomen in dit programma. De prestaties 3A1.1, 3B1.1 en 3B2.1 krijgen een oranje stoplicht omdat bij enkele onderdelen sprake is van vertraging. Deze onderdelen worden nader toegelicht. Het merendeel van de prestaties krijgt een groen stoplicht. Aan voor de stad belangrijke programma's en projecten zoals Economie071, Kennisstad, Binnenstad en het Bio Science Park wordt dagelijks inzet geleverd.