Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2017

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

8.01 Krediet vervanging riolering sportaccomodaties
De kwaliteit van de bestaande riolering sportaccomodaties is beter dan verwacht. Het beschikbaar gestelde krediet kan met € 300.000 worden verlaagd. Het voordeel op de kapitaallasten van € 8.000 wordt ingezet om de taakstelling Sport in te vullen.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.