Ga naar boven

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doel

Prestatie

8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties.

Leiden staat met al haar erfgoedkennis en –collecties nationaal en internationaal aan de top (ambitie I); Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad (ambitie II); Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers (ambitie III).

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

8B1.4 De lichte tussenevaluatie voor de Erfgoednota 2014 – 2020 is nog niet gerealiseerd, dus het oranje signaal heeft betrekking op het feit dat deze later is dan gepland in de begroting

Stand van zaken Subsidie Historisch Stadsbeeld: Van het reguliere budget voor deze subsidieregeling wordt volgens plan gebruik gemaakt. Van het budget van € 185.000 is circa € 100.000 omgezet in beschikkingen. Van het eenmalige extra budget (€ 500.000) voor specifieke winkelstraten in de binnenstad (zoals de Haarlemmerstraat) was een restant van € 280.000 meegenomen naar 2017. Hiervan is er nu ca. € 55.000 beschikt, met daarnaast nog verwachte beschikkingen van € 45.000.