Ga naar boven

Cultuur, sport en recreatie

Programmanummer

8

Commissie

Onderwijs en Samenleving, Werk en Middelen

Portefeuille(s)

Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur
Onderwijs, Sport en Duurzaamheid

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:
Cultuur, cultuurhistorie, sport en evenementen zijn van grote waarde voor de versterking van de positie van Leiden in de regio Randstad. Bovendien zijn sport, recreatie, evenementen en cultuur, belangrijk voor de sociale structuur van de stad. Het aanbod van voorzieningen zal toegankelijk zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en onderscheidend om de centrumfunctie voor bezoekers te benutten.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

In grote lijnen loopt de uitvoering van de doelen en prestaties van dit programma in de pas met de begroting.