Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2017

Programma 4 Bereikbaarheid
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2017

2018

2019

2020

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen

4.03

Krediet Maresingel-Rijnsburgersingel

L

0

0

9

9

S

Robert Strijk

4.03

Krediet Maresingel-Rijnsburgersingel

L

0

0

-9

-9

S

Marleen Damen

4.07

Correctie bijdrage reserve parkeren

L

642

I

Marleen Damen

4.07

Correctie bijdrage reserve parkeren

B

-642

I

Robert Strijk

4.07

Correctie bijdrage reserve parkeren

L

0

22

22

22

S

Robert Strijk

4.07

Correctie bijdrage reserve parkeren

B

0

-16

-16

-16

S

Marleen Damen

4.07

Correctie bijdrage reserve parkeren

L

0

-6

-6

-6

S

Marleen Damen

4.08

Krediet voorbereiding fietsenstalling Leiden CS

L

150

I

Robert Strijk

4.08

Krediet voorbereiding fietsenstalling Leiden CS

B

-150

I

Robert Strijk

4.10

Invoering kenteken parkeren (digitaliseren)

L

403

-16

-127

-227

S

Robert Strijk

4.10

Invoering kenteken parkeren (digitaliseren)

B

-403

0

0

0

S

Robert Strijk

4.10

Invoering kenteken parkeren (digitaliseren)

L

0

16

127

227

S

Robert Strijk

4.12

Openbare ruimte projecten binnenstad

L

-681

I

Robert Strijk

4.12

Openbare ruimte projecten binnenstad

L

681

I

Marleen Damen

4.12

Openbare ruimte projecten binnenstad

L

0

24

24

24

S

Robert Strijk

4.12

Openbare ruimte projecten binnenstad

B

0

-17

-17

-17

S

Marleen Damen

4.12

Openbare ruimte projecten binnenstad

L

0

-7

-7

-7

S

Marleen Damen

Resultaat programma 4

0

-0

0

0

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 4

0

0

0

0

Resultaat na budgetoverheveling

0

-0

0

0