Ga naar boven

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 Rijnlandroute

4C1.3 No Regret - Maatregelen LAB71

4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park

4C1.5 Leidse Ring Noord

4C1.6 Verbeteren knelpunten wegennet

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer

4C1.5 Leidse Ring Noord
Het project Leidse Ring Noord bestaat uit verschillende deelprojecten. Voor een aantal deelprojecten (Plesmanlaan en Engelendaal Leiderdorp) wordt in het 2e kwartaal van 2018 een uitvoeringsbesluit voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de overige trajectdelen geldt dat zowel ontwikkelingen in de directe omgeving (busstation, Leiden Noord en Kooiplein) als ontwikkelingen in de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK), aanleiding zijn om te bezien of aanpassing van de kaders noodzakelijk is.

4C1.6 Verbeteren knelpunten wegennet
De uitvoering van de Boshuizerkade is verplaatst naar 2018, zodat de uitvoering plaatsvindt nadat de ontwikkeling van de bouwlocatie Churchillpark is voltooid.