Ga naar boven

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaarvervoerbeleid

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B2 Verplaatsen busstation

4B2.1 Verplaatsen busstation naar Bio Science Park zijde

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

4B2.1 Verplaatsen busstation naar Bio Science Park zijde
In de begroting is opgenomen dat een verplaatsing van het busstation naar de Bio Science Park zijde in 2017 zou worden voorbereid. Inmiddels is de raad geïnformeerd over een aangepast proces inzake het bepalen van de locatie van het busstation.