Ga naar boven

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A1.2 Fietsparkeren

4A1.3 Verbeteren Fietsroutes

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

4A1.3 Verbeteren Fietsroutes
Alle in de begroting genoemde projecten zijn in de fase van voorbereiding, maar nog niet zoals gepland in de fase van uitvoering. Dit wordt veroorzaakt doordat de projecten complex zijn en de voorbereiding meer tijd en capaciteit kost dan beschikbaar is. Met het beschikbaar stellen van budget voor het aantrekken van een extra beleidsmedewerker fiets (die na de zomer 2017 aanvangt met de werkzaamheden) zal de voorbereiding vlotter gaan verlopen. De start van de uitvoering van de projecten zal in 2017 echter nog niet worden gerealiseerd.