Ga naar boven

Bereikbaarheid

Programmanummer

4

Commissie

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur
Bouw en Openbare Ruimte

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:
Leiden ligt op een prachtige plek in de Randstad, te midden van groen, met een groot station en met snelwegen aan weerszijden. Ondanks deze prachtige ligging laat de bereikbaarheid van de stad te wensen over. Om dat te verbeteren willen we zwakke punten in onze bereikbaarheid verhelpen, voor alle vormen van vervoer. Uitgangspunten daarbij zijn dat reizigers met betrouwbare reistijden de stad in en uit kunnen, bewoners zich sneller door de stad moeten kunnen bewegen en dat elke rit met fiets of auto begint en eindigt met een parkeerplek.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Na alle jaren van voorbereiding is nu duidelijk de realisatie gestart van vele projecten van het programma Bereikbaarheid. Zo is gestart met de aanleg van de RijnlandRoute. Het project Ontsluiting Bio Science Park is succesvol afgerond - binnen budget en geheel volgens planning. De Lammermarktgarage vlakbij de heringerichte Beestenmarkt is geopend. De onderdoorgang van de Kanaalweg bij het spoor naar Utrecht is opgeleverd. Er ligt een kaderbesluit voor de herinrichting van de Morsstraat. De rotondes in de Merenwijk worden aangepakt. Het projectdeel Jan van Hout van de centrumroute is gereed gekomen, een mooi voorbeeld van een integraal verkeers- en stedenbouwkundig project waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte in een stukje stad aanzienlijk is verbeterd. Fase 4 van de uitbreiding betaald parkeren is van start gegaan, waarbij ook mag worden vermeld dat de uitbreiding van het betaald parkeren in de stad succesvol is verlopen. Een opmerkelijk feitje is voorts dat in de Kaiserstraat bijzondere banken zijn geplaatst. Bij de herinrichting van de Kaiserstraat in 2011 was de kap van de zilveresdoorns noodzakelijk, na een lange droogperiode zijn nu van het hout van deze bomen banken gemaakt en en in de straat geplaatst.