Ga naar boven

Bestuur en dienstverlening

Programmanummer

1

Commissie

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Werk en Inkomen, wijken en financiën

De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt:
De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking met en voor partners en burgers in de stad en regio. De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De prestaties voor het onderdeel Bestuur verlopen goed. Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017. De prestaties voor het onderdeel Dienstverlening verlopen op één na - die wordt nader toegelicht - conform de verwachtingen die in de begroting 2017 staan.